Het Prinses Máxima Centrum wil ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Helpt u mee? Klik hier voor meer informatie

Wie een bezoek brengt aan Jumping Amsterdam, kan bijdragen aan een bijzonder doel: meer kinderen met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Jumping Amsterdam ondersteunt in aanloop naar en tijdens het evenement namelijk het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een gloednieuw zorg- en researchcentrum in Utrecht dat helemaal gespecialiseerd is in kinderkanker. 

Het Prinses Máxima Centrum en Jumping Amsterdam tonen veel onderlinge overeenkomsten: beide maken deel uit van de absolute wereldtop, hebben internationale aantrekkingskracht op professionals én bezoekers en presteren op het allerhoogste niveau. Daarnaast kunnen beide rekenen op de onmisbare betrokkenheid van HKH Prinses Margarita de Bourbon de Parme, die als ambassadeur aan het Prinses Máxima Centrum en als bestuurslid aan Jumping Amsterdam verbonden is. Prinses Margarita: “Het is prachtig om te zien hoe het Prinses Máxima Centrum en Jumping Amsterdam elkaar hebben gevonden en samenwerken om het doel van het centrum te bereiken. Beweging en sporten is van groot belang voor deze kinderen, zowel tijdens als na hun behandeling, en het programma MAXIMAAL Bewegen draagt hier immens aan bij.” 

Kinderkanker
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze vreselijke ziekte. Ondanks het feit dat de kans op genezing voor kinderen met kanker enorm is gestegen, is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Daarnaast hebben veel kinderen die genezen, later in hun leven last van ernstige gevolgen van de behandeling. Daarom hebben deze kinderen uiterst gespecialiseerde zorg nodig met behulp van de nieuwste technieken, waar zij hun leven lang profijt van zullen hebben. En dát gaat het Prinses Máxima Centrum op baanbrekende wijze realiseren.
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wordt op dit moment in Utrecht gebouwd en behandelt vanaf medio 2018 alle kinderen met kanker in Nederland. Het centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is bundeling van expertise in de zorg én research essentieel. Daarom werken straks kinderoncologische specialisten uit heel Nederland in het Prinses Máxima Centrum, samen met toponderzoekers van over de hele wereld. Dit is een cruciale stap voorwaarts, want hiermee krijgt elk kind de beste behandeling op maat. Het centrum krijgt door deze aanpak een plek in de wereldwijde top vijf van kinderoncologische centra en is bij opening het grootste kinderkankercentrum van Europa.

MAXIMAAL Bewegen

In het Prinses Máxima Centrum staan kind & ontwikkeling centraal. We zorgen ervoor dat ‘het dagelijkse leven’ en de ontwikkeling van de kinderen en het gezin zoveel mogelijk door kunnen gaan. Dat doen we onder andere met de bouw ouder-kindkamers en met een groot activiteitenaanbod dat veel afleiding en bewegingsmogelijkheden biedt. Onze KinderAdviesRaad samengesteld uit (ex-) patiënten en broertjes en zusjes, denk al vanaf het begin mee over deze extra voorzieningen, die uniek zijn in de wereld.
De opbrengst van deze samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en Jumping Amsterdam komt ten goede aan het beweegprogramma MAXIMAAL Bewegen, dat mede ten doel heeft het leven van kinderen met kanker en hun families zo normaal als mogelijk door te laten gaan. Hiervoor zijn voorzieningen nodig die ervoor zorgen dat kinderen afleiding krijgen en actief kunnen zijn, wat bijdraagt aan hun herstel.
Kinderen met kanker bewegen als gevolg van hun ziekte en behandeling namelijk veel minder; ongeveer 25% ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. Voor deze groep kinderen is het belangrijk dat zij actief uitgedaagd worden in hun fysieke ontwikkeling op een voor hen passend niveau. Het beweegprogramma MAXIMAAL Bewegen maakt dit mogelijk en houdt rekening met de barrières en individuele mogelijkheden van de kinderen.

Het doel van dit programma is kinderen met kanker meer te laten bewegen, zodat:
• Afname van de negatieve effecten van niet bewegen optreedt
• Sporten in groepsverband de sociale ontwikkeling stimuleert
• Zelfstandigheid van kinderen wordt vergroot
• Weerbaarheid tijdens behandeling wordt vergroot
• (late) Effecten van de behandeling worden gereduceerd

 

Het beweegprogramma MAXIMAAL Bewegen vormt dus een van de speerpunten van het Prinses Máxima Centrum en draagt enorm bij aan onze missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het is daarnaast een verwezenlijking van onze kernwaarden ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’, die ook voorop staan in de zorg die wordt geleverd en de research die wordt uitgevoerd.