• Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum wil ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Helpt u mee? Klik hier voor meer informatie

Wie een bezoek brengt aan Jumping Amsterdam, kan bijdragen aan een bijzonder doel: meer kinderen met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Jumping Amsterdam ondersteunt in aanloop naar en tijdens het evenement namelijk het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een zorg- en researchcentrum in Utrecht dat helemaal gespecialiseerd is in kinderkanker.

Het Prinses Máxima Centrum en Jumping Amsterdam tonen veel onderlinge overeenkomsten: beide maken deel uit van de absolute wereldtop, hebben internationale aantrekkingskracht op professionals én bezoekers en presteren op het allerhoogste niveau. Daarnaast kunnen beide rekenen op de onmisbare betrokkenheid van HKH Prinses Margarita de Bourbon de Parme, die als ambassadeur aan het Prinses Máxima Centrum en als bestuurslid aan Jumping Amsterdam verbonden is. Prinses Margarita: ‚Het is prachtig om te zien hoe het Prinses Máxima Centrum en Jumping Amsterdam elkaar hebben gevonden en samenwerken om het doel van het centrum te bereiken. Beweging en sporten is van groot belang voor deze kinderen, zowel tijdens als na hun behandeling, en het programma MAXIMAAL Bewegen draagt hier immens aan bij.‚

Prinses Máxima Centrum

In juni 2018 is het Prinses Máxima Centrum geopend door onze Koningin. Sinds dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het Máxima behandeld. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte.

Het Prinses Máxima Centrum heeft één ambitie: Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in het Máxima samengebracht. Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving.

Prinses Máxima Centrum Foundation

De Foundation van het Prinses Máxima Centrum is opgericht met het doel financiële middelen te werven om alle voorzieningen mogelijk te maken, die niet door de zorgverzekeraars vergoed worden en die van groot belang zijn voor de genezing van de kinderen. En daar zijn er veel van, zoals sport, onderwijs, toneel, muziek, elkaar ontmoeten, voeding op maat, onderzoek, angst & pijn reductie, artistieke activiteiten en begeleiding & onderzoek na genezing. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor het hele gezin. Helpt u mee dit allemaal mogelijk te maken voor onze kinderen?

Helpt u mee? Klik hier voor meer informatie       

MAXIMAAL Bewegen

In het Prinses Máxima Centrum staan kind & ontwikkeling centraal. We zorgen ervoor dat het dagelijkse leven en de ontwikkeling van de kinderen en het gezin zoveel mogelijk door kunnen gaan. Dat doen we onder andere met de bouw ouder-kindkamers en met een groot activiteitenaanbod dat veel afleiding en bewegingsmogelijkheden biedt. Onze KinderAdviesRaad samengesteld uit (ex-) patiënten en broertjes en zusjes, denk al vanaf het begin mee over deze extra voorzieningen, die uniek zijn in de wereld.
De opbrengst van deze samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en Jumping Amsterdam komt ten goede aan het beweegprogramma MAXIMAAL Bewegen, dat mede ten doel heeft het leven van kinderen met kanker en hun families zo normaal als mogelijk door te laten gaan. Hiervoor zijn voorzieningen nodig die ervoor zorgen dat kinderen afleiding krijgen en actief kunnen zijn, wat bijdraagt aan hun herstel.
Kinderen met kanker bewegen als gevolg van hun ziekte en behandeling namelijk veel minder; ongeveer 25% ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. Voor deze groep kinderen is het belangrijk dat zij actief uitgedaagd worden in hun fysieke ontwikkeling op een voor hen passend niveau. Het beweegprogramma MAXIMAAL Bewegen maakt dit mogelijk en houdt rekening met de barrières en individuele mogelijkheden van de kinderen.

Het doel van dit programma is kinderen met kanker meer te laten bewegen, zodat:
• Afname van de negatieve effecten van niet bewegen optreedt • Sporten in groepsverband de sociale ontwikkeling stimuleert
• Zelfstandigheid van kinderen wordt vergroot
• Weerbaarheid tijdens behandeling wordt vergroot
• (late) Effecten van de behandeling worden gereduceerd

Het beweegprogramma MAXIMAAL Bewegen vormt dus een van de speerpunten van het Prinses Máxima Centrum en draagt enorm bij aan onze missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het is daarnaast een verwezenlijking van onze kernwaarden grensverleggend en gepassioneerd , die ook voorop staan in de zorg die wordt geleverd en de research die wordt uitgevoerd.