Het bestuur van Jumping Amsterdam heeft onlangs Bert van Kooten benoemd tot erelid. Uit handen van voorzitter Hans Bakker ontving Van Kooten een witgouden speld, waarvan het ontwerp gebaseerd is op het logo van Jumping Amsterdam en ontworpen door bestuurslid prinses Margarita de Bourbon de Parme.

Het bestuur is Bert van Kooten, directeur Anemone Horse Trucks, zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bijdrage aan en inzet voor het concours. Hans Bakker: “Jumping Amsterdam is een evenement dat breed gedragen wordt door een groot aantal mensen en bedrijven. Daar zijn wij heel dankbaar voor. Maar in het geval van Anemone Horse Trucks is er sprake van een uitzonderlijke samenwerking. Niet alleen is Anemone jaarlijks aanwezig als standhouder en sponsor, ook hun bereidwilligheid om mee te denken en hun eigen netwerk in te zetten om van Jumping Amsterdam elk jaar weer een succes te maken is voor ons van groot belang. Met deze benoeming en de daarbij behorende speld eren wij Bert voor de belangrijke rol die hij de afgelopen jaren voor Jumping Amsterdam heeft vervuld.”