‘Het leek me direct geweldig’

Irene Wolfs is inmiddels ruim zeven jaar lang bestuurslid bij Jumping Amsterdam. In het dagelijks leven is ze headhunter bij Maes & Lunau in Amsterdam en ze heeft een achtergrond in de paardensport en -fokkerij. Zo staat ze onder andere te boek als fokster van Dinja van Lieres internationale Grand Prix-paard Hartsuijker.

“Ruim zeven jaar geleden werd ik door Bert van Kooten, erelid Jumping Amsterdam en tot op de dag van vandaag heel actief voor de organisatie, benaderd met de vraag of ik een rol in het bestuur van Jumping Amsterdam wilde bekleden. Ik vond dat toen echt geweldig, want met Jumping Amsterdam komt er voor mij heel veel samen. Het is een evenement waar ik als kind al te vinden was en ook tijdens mijn studententijd heb ik geen editie gemist. Om zelf medesturing te geven aan een dergelijk evenement, in de stad waar ik woonde en waar ik werk, waar ik mijn netwerk had en dan ook nog in een wereld die me enorm aan het hart gaat, dat leek mij direct geweldig”, blikt Irene Wolfs terug.

Klankbord van de directie

“Het bestuur, waar ik deel van uitmaak, is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het evenement. De dagelijkse uitvoering ligt in handen van de directie, dus het is niet dat we ons dagelijks bezig houden met Jumping Amsterdam. Maar we denken wel het gehele jaar mee over de koers, het inzetten van netwerk, over commercie, de trends en ontwikkelingen en hoe we het evenement nog verder kunnen ontwikkelen. We zijn als het ware het klankbord voor de directie.”

Draagvlak creëren

“Iedereen in het bestuur heeft zijn eigen portefeuille en netwerk en we koppelen het bedrijfsleven in verband met exploitatie aan Jumping Amsterdam. Het evenement wordt uiteindelijk met sponsorgelden bekostigd. Zo organiseren we samen met de provincie en de gemeente een bijeenkomst voor het bedrijfsleven in en rond Amsterdam. Dat mes snijdt aan diverse kanten. De provincie en de gemeente nodigen hun netwerk uit en daar kunnen dan mogelijk weer sponsorcontracten uit voortvloeien. En zo creëren we ook weer meer draagvlak voor de paardensport. Als vijfsterrenconcours met twee Wereldbekers op het programma is het één van de meest prestigieuze sportevenementen van de stad en de regio.”

Enorm platform

“Jumping Amsterdam is in mijn optiek een enorm platform. We laten er topsport zien, de breedtesport komt ook aan bod, er is entertainment en er is ruimte voor educatie. Er komen scholen uit Amsterdam met leerlingen die nog nooit een paard van dichtbij hebben gezien. Het is voor klein en voor groot, van mensen die hun eerste kennismaking met de paardensport hebben tot ruiters en amazones die hun paarden op de Olympische Spelen voorbereiden. Een unieke mix, voor jong en voor oud. Maar het is ook een meetingpoint. Zo is er een internationaal veterinair congres, maar we organiseren ook samen met CHIO Rotterdam, de KNHS en The Dutch Masters een bijeenkomst voor eigenaren van topsportpaarden. Wij vinden het als organisatie belangrijk dat deze eigenaren de waardering krijgen die ze verdienen, want zonder eigenaren is er ook geen topsport.”

Verbeterd dierenwelzijn stimuleren

Op de komende editie van Jumping Amsterdam wordt voor het eerst de Harmony and Fairness Award uitgereikt. “We kijken met z’n allen erg naar de ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn en de Harmony and Fairness Award is iets waar ik erg trots op ben. Deze prijs wordt uitgereikt in de Grand Prix dressuur. Het publiek kan daar mee-jureren en beoordelen wat zij de meest harmonieuze proef vonden. Daar wordt een aparte geldprijs van 10.000 euro voor uitgereikt. We denken dat het uitreiken van zo’n prijs een positieve invloed heeft op de manier waarop ruiters hun paarden voorstellen.” Ze vervolgt: “Er wordt sowieso anders over paardensport gedacht dan vijftien jaar geleden. We zijn als bestuur al jaren met het optimaliseren van dierenwelzijn bezig, maar dat gaat veelal ook over dingen die niet zichtbaar zijn voor het grote publiek, zoals grotere stallen en de veterinaire controles.”

Details

“Jumping Amsterdam heeft een enorme historie en dat vind ik heel speciaal. Het is door de jaren heen met de tijd meegegroeid en ik zie het telkens verder ontwikkelen. En het brengt voor mij veel emotie met zich mee. In mijn dagelijkse werk als headhunter gaat het de hele dag over het maken van de beste match en dat is in de paardensport niet anders. Het gaat in de sport altijd om het maken van de beste keuzes en als ruiters en amazones dat goed doen, kunnen daar heel bijzondere prestaties uit voortkomen. Paardensport is emotie en ik kan in die zin zo van topprestaties genieten, ik zie namelijk ook hoeveel details en uren werk er in zitten. Dat kan me oprecht emotioneren.”

Raakvlakken

“Wat dat betreft heeft mijn werk als headhunter bij Maes & Lunau zeker raakvlakken met Jumping Amsterdam. Het werk dat ik doe is ook topsport. Het gaat over details en ik plaats mensen die een groot bedrijf moeten leiden op de juiste plaats. Dat is precisiewerk, net zoals paardrijden. Mijn werk voor Maes & Lunau en mijn werk als bestuurslid vormen de ideale combinatie, ik houd ervan om samen voor het beste resultaat te gaan.”

Passie voor de dressuur

Wolfs volgt zelf graag de rubrieken op Jumping Amsterdam. “Ik kijk graag naar de springsport. Dat is van zulk hoog niveau en het is altijd enorm spannend. Het publiek leeft echt mee. Het moment dat Willem Greve met Carambole de Grote Prijs won, staat ook echt nog in mijn geheugen gegrift. Het dak ging eraf. Dat soort momenten vind ik onvergetelijk. Maar hoe graag ik ook naar de springsport kijk, mijn passie ligt bij de dressuursport. Voor mij persoonlijk waren de winst van Isabell Werth in de Wereldbeker en de deelname van Dinja van Liere en Hartsuijker aan de finale van de Subli Cup destijds hoogtepunten, maar sportief gezien zijn er veel.”

Fokkerij

Irene Wolfs was vroeger zelf ook fanatiek in de paardensport. “Ik sprong op nationaal niveau, maar ben op een gegeven gestopt om rechten te gaan studeren in Amsterdam en heb toen mijn ziel en zaligheid toegelegd op de fokkerij van dressuurpaarden. Zo heb ik Hartsuijker van Dinja gefokt en het lijkt me verschrikkelijk leuk om hen in de Grand Prix op Jumping Amsterdam in actie te zien. Dan komt alles voor mij samen.” Wolfs is nog altijd fanatiek met de fokkerij. “Ik fok nog met de volle zus en de moeder van Hartsuijker.”