Op vrijdagavond ontving Jumping Amsterdam diverse politici, de top van bedrijfsleven en de nationale Olympische familie, inclusief vele sportieve helden. De overeenkomst met deze Captains of Industry is samen met de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam geinitieerd om stil te staan bij de Olympische Ambitie.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft met het programma akkoord 2010-2014 officieel ingestemd met het verder vorm geven van de Amsterdamse Olympische ambitie. Amsterdam wil, samen met de Provincie Noord-Holland, het belang van de Olympische ambitie voor heel Nederland benadrukken en inhoud geven. De Olympische Spelen 2028 zijn daarbij een wenkend perspectief. Hiervoor is politiek, maatschappelijk, media en economisch draagvlak van groot belang. De bijeenkomst was een belangrijk startsein voor dit meerjarenbeleidplan.