Hoofdsponsor BMC verbindt zich sinds jaar en dag aan de paardensport, zowel met Nederlandse topruiters als de breedtesport. Via een clinic bij Jumping Amsterdam willen zij ook aandacht vragen voor ruiters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. BMC heeft samen met andere grote Nederlandse bedrijven het unieke initiatief genomen om een fonds voor Gehandicaptensport op te richten. Dit houdt in dat BMC minimaal 1% van het jaarlijkse sponsorbudget beschikbaar stelt in Fonds Gehandicaptensport.

Vanmiddag was de piste van Jumping Amsterdam voor Irene Hendriksen en haar leerlingen José Stolwijk en Saskia Wijnands. Begeleiders Debbie van Breukelen en Maaike van Breukelen hadden de paarden aan de hand. De ruiters vertegenwoordigden de Prins Willen Alexander manege uit Amsterdam Zuidoost, die zich in eerste instantie richt op mensen met een beperking. Samen met een heleboel vrijwilligers verzorgen de gediplomeerde instructrices lessen zodat iedereen het plezier van paardrijden kan ervaren. Tijdens de demonstratie van Sportfonds BMC lieten de beide ruiters een pas de deux zien met de pony Leo en het paard Laica. Internationale dressuuramazone Marlies van Baalen begeleidde de show. Vervolgens was het de beurt aan Bart Versteege, die samen met zijn shetland tweespan de piste betrad. Bart liet zien dat met een aangepaste wagen en leidsels, hij uitstekend een vaardigheidsproef kan mennen. Na afloop kregen alle combinaties een bijzonder applaus voor hun spetterende optreden. Speciaal voor deze gelegenheid werd verzocht niet te klappen maar werd er gezwaaid.