MAASTRICHT (KNHS) – BMC, het nationaal opererend advies- en managementbureau, ondersteunt de hippische sport in vele facetten. Tijdens Jumping Indoor Maastricht (JIM) werd het contract ondertekend tussen Jaap Liebregt, lid van de Raad van Bestuur van BMC, en Martien van den Heuvel, voorzitter van de KNHS. Met het ondertekenen van dit contract gaat de ‘KNHS BMC Para Equestrian Cup’ van start.

Binnen BMC is men zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, vandaar dat sinds vele jaren minimaal 1% van het sponsorbudget besteed wordt om de hippische sport toegankelijker te maken voor minder valide ruiters. Dit onder het motto “Er is een oplossing voor veel problemen. Meedoen!”. Het is diezelfde opvatting waarmee BMC opdrachtgevers ondersteunt bij participatievraagstukken. “Dit geldt eigenlijk voor alles waarmee we geconfronteerd worden en daarom wensen we deze overtuiging ook te verbinden aan onze sponsorvisie”, aldus Jaap Liebregt.

“Door deze competitie wordt een volgende grote stap gezet in de integratie van de gehandicaptensport binnen de reguliere sport die we kennen. Samen met BMC op weg naar beter”, vatte Martien van den Heuvel na ondertekening van het contract de samenwerking tussen KNHS en BMC samen. “

Deze KNHS BMC Para Equestrian Cup is tot stand gekomen om het gezamenlijke doel van KNHS en BMC, namelijk om aangepaste sporten, in dit geval in de dressuur, te stimuleren in zowel de breedte als in de topsport”, vervolgde Liebregt, die ook wijst op de betrokkenheid van BMC met dressuuramazone Yvette van Geenen, die sinds 2008 deel uitmaakt van het door BMC gesponsorde hippische team.

Jacob Melissen,
In opdracht van de KNHS