De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) gaat aan de slag met het Olympisch Plan. De bond gaat een visie ontwikkelen waarin de verschillende pijlers uit het Olympisch Plan worden uitgewerkt voor de KNHS. De aandacht wordt gericht op Presteren (topsport en de topsportinfrastructuur), Vitaal (breedtesport en gezondheid), Meedoen (participatie), Ruimte (waaronder sportaccommodaties en een spreiding van accommodaties, zowel voor wat betreft de breedtesport als talentontwikkeling) en Economie (waaronder evenementen en focus op deze evenementen).

Het meerjarenbeleidsplan 2011-2016 van de KNHS sluit helemaal aan bij het Olympisch Plan, dat de ambitie heeft om in 2016 heel Nederland op Olympisch niveau te hebben. Bij de KNHS staat de paardensporter centraal. Het uiteindelijke doel is meer toegevoegde waarde bieden aan alle paardensportliefhebbers wat resulteert in meer deelname aan de paardensport en ledenbehoud en ledenwerving voor de georganiseerde sport. Paardensport is niet alleen leuk, maar ook gezond en heeft een groot maatschappelijk aspect in de omgang met dieren en natuurbeleving. Dit wordt de komende jaren meer benadrukt. De KNHS laat zich bij de ontwikkeling van de visie ondersteunen door haar partner BMC.

Het Amersfoortse management en adviesbureau adviseert onder andere gemeenten en provincies en NOC*NSF bij de specifieke uitwerking van het Olympisch Plan. De KNHS wil graag de expertise van BMC gebruiken om als een van de eerste sportbonden een eigen uitwerking van de ambities van het Olympisch Plan te maken. BMC is al jaren nauw betrokken bij de paardensport, bij de stallen van Van Baalen en Dubbeldam en bij verschillende topsportevenementen zoals Jumping Amsterdam.