Donderdagmiddag 14 juni vond in de ambtswoning van de Burgemeester van Amsterdam de ondertekening plaats van een driejarig sponsorcontract tussen de provincie Noord Holland en Jumping Amsterdam. Daarmee heeft de provincie Noord Holland, net zoals de gemeente Amsterdam eerder deed, het belang van Jumping Amsterdam voor de stad en de provincie erkend.

Wethouder van onder andere sport Eric van der Burg trad op als gastheer en gaf in zijn welkomstwoord duidelijk aan de waarde van Jumping Amsterdam te zien. Niet alleen is in zijn ogen een evenement als dit belangrijk voor de economie van een stad, maar ook dragen in een stad als Amsterdam topsport evenementen bij aan de leefbaarheid van de stad.

Voorzitter drs. Hans Bakker van Jumping ging even terug in de geschiedenis en herinnerde zich een gesprek met de wethouder die vijf jaar geleden sport in zijn portefeuille had. “Wij vroegen om financiële ondersteuning om Jumping Amsterdam te continueren, maar kwamen voor een dichte deur. In de ogen van de toenmalige wethouder was de hippische sport een elitaire sport, die niet op gemeentelijke steun behoefde te rekenen. Die visie is gelukkig veranderd en mede op basis van de ambitie om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland (en in het bijzonder naar Amsterdam) te halen ondersteunt de gemeente ons nu van harte. Dat komt mede omdat we een sterk concept hebben, gebaseerd op drie pijlers: Topsport, Entertainment en Amsterdamse Sfeer. Dit alles wordt op een juiste wijze gemixt en zo komt dankzij de steun van 250 vrijwilligers Jumping Amsterdam ieder jaar weer tot stand met ondersteuning van vele sponsoren, waaronder nu ook de gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland”, aldus Bakker.

Gedeputeerde Jan van Run onderstreepte de woorden van Bakker. “Kijkend naar onze Olympische ambitie moeten we nu vaststellen in Hoorn (zeilen), Medemblik (lange afstand zwemmen) en Amsterdam (hockey en paardensport) over Olympische locaties beschikken. Het zijn deze structuren die de basis vormen voor topsport. Wij geloven er heilig in dat deze basisstructuren onze provincie sportief op en dermate positieve wijze op de kaart zetten dat Noord Holland geen nadere introductie behoeft. Voor ons als provincie zijn begrippen als innovatief en kostenbesparend belangrijke afwegingen geweest. Ook ten aanzien van Jumping Amsterdam. Deze organisatie werkt met 250 vrijwilligers en heeft steeds nieuwe stappen durven zetten. Wij ondersteunen Jumping Amsterdam de komende drie jaar dan ook van harte!”, aldus de gedeputeerde.

Hans Bakker sprak na afloop over een substantiële financiële bijdrage van ruim 100.000,– euro per jaar van gemeente en provincie gezamenlijk.”Het is verheugend voor ons te constateren dat lokale en provinciale overheden ook het belang van hippische topsportevenementen zijn gaan inzien!”, aldus Bakker.

Bron: KNHS