Jumping Amsterdam gaat een samenwerking aan met Sportfonds ParaPaard. Het Sportfonds ParaPaard maakt onderdeel uit van Fonds Gehandicaptensport en draagt hiermee het CBF keur en heeft de ANBI status. ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met het aanbieden van aangepaste paarden-sportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan haar ambitie om aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap.

Jumping Amsterdam draagt ParaPaard een warm hart toe en ondersteunt hun doelstellingen. Zo kunnen bezoekers van Jumping tijdens de Novotel Jumpertjes Kinderochtend op zondag 1 februari de ParaPaard knuffelmascotte Karel kopen. De opbrengst van Kareltje, ontworpen door Atelier Loeviera, komt ten goede aan Sportfonds Parapaard. Jumpertjes kunnen ook meedoen aan de Kareltje kleurwedstrijd. De winnaars worden tijdens de Novotel Jumpertjes Kinderochtend bekend gemaakt en ontvangen hun eigen Kareltje. Ook wordt er in het pisteprogramma van donderdag 29 januari aandacht besteed aan ParaPaard. Daarnaast stelt Jumping Amsterdam o.a. vrijkaarten ter beschikking voor vrijwilligers die actief zijn op de maneges die paardrijlessen voor ruiters met een beperking verzorgen.

Wilt u Sportfonds Parapaard ook ondersteunen of kunt u niet wachten tot Jumping Amsterdam (29 januari tot en met 1 februari) om uw eigen Kareltje te bestellen, ga dan naar de  website  of naar de  Facebook-pagina.