De paarden spelen de hoofdrol op Jumping Amsterdam. Er staat een heel team paraat om deze ‘sterren’ van de beste zorg te voorzien. Op alle internationale wedstrijden zijn toezichthouders, de zogenaamde ‘stewards’ aanwezig.

Har van de Venne is al sinds 2007 ‘FEI Chief Steward’ op Jumping Amsterdam: “Het team van stewards ziet erop toe dat alles volgens de regels verloopt en dat de wedstrijdcondities voor alle deelnemers hetzelfde zijn. Ook controleren de stewards of de gebruikte hulpmiddelen zijn toegestaan en of een paard bijvoorbeeld geen wondjes heeft. De belangrijkste taak van de stewards is om erop toe te zien dat het welzijn van de paarden zo optimaal mogelijk is. Ook hebben de stewards regelmatig contact met de ruiters en wedstrijdorganisaties over bijvoorbeeld aanpassingen in de reglementen.”

In totaal zijn tijdens Jumping Amsterdam acht stewards aanwezig, die speciaal zijn opgeleid en jaarlijks bijgeschoold worden door de internationale paardensportbond FEI. Het team bestaat uit Har van de Venne (chief), Patrick Bosman, Fons Brok, Jan Kamphuis, Charles Maudlin (Foreign Steward from Ireland), Anita van Os, Hans Hartwig, Wim Knops. en. “Stewards zijn altijd aanwezig. Vanaf het moment dat de paarden in de RAI aankomen totdat ze weer vertrekken, zowel overdag als s ’nachts.”

Foto: Luifoto