Het was op ‘haar’ Jumping Amsterdam dat onlangs de campagne #ditdoenpaarden werd gelanceerd: een campagne met als doel om heel Nederland te laten zien hoe mooi de band tussen mens en paard is. Het eerste campagnedoel was het aantrekken van een campagneleider die de kar gaat trekken en mensen en organisaties gaat mobiliseren om hun verhaal uit te dragen. Irene Verheul pakt die handschoen vol overtuiging en met enthousiasme op.

“Jumping Amsterdam heeft welzijn en de publieke opinie hoog in het vaandel staan. Wij trekken als groot internationaal concours een brede doelgroep aan, die we ook kunnen informeren over hoe wij als topsportorganisatie omgaan met welzijn. Zo hebben we op onze eigen kanalen laten zien wat de weg is van een paard dat hier met de vrachtwagen aankomt tot aan zijn optreden in de piste. De vetcheck – want een paard moet uiteraard ‘fit to compete’ zijn – de verzorging door de grooms, de controles door de FEI-stewards: het draait uiteraard om topsport maar het welzijn van de paarden staat op één. Ook hebben we letterlijk de deuren open gezet voor de media en een aantal politieke partijen, om hen een kijkje achter de schermen te geven. Dit gaf de mensen de gelegenheid om ons het hemd van het lijf te vragen over hoe we voor de paarden zorgen, en wij konden zo tekst en uitleg geven. Het was mooi om te merken dat bijvoorbeeld politici die best kritisch binnen kwamen, na de rondleiding echt verrast waren. We moeten ook niet bang zijn voor kritische vragen of opmerkingen, een kritisch oog maakt ons alleen maar scherper en daar is niks mis mee. Als sector kunnen we nog veel transparanter te werk gaan, dat zal het begrip alleen maar vergroten.”

Sparringspartner
Verheul is directeur van Jumping Amsterdam, maar heeft daarnaast vanaf 2019 ook zitting in de werkgroep Publieke Opinie van de Sectorraad Paarden. “Het is wellicht niet voor iedereen even zichtbaar, maar deze werkgroep heeft de afgelopen jaren veel werk verzet. Denk aan pisteprotocollen voor evenementen – zeg maar een handleiding hoe om te gaan met verstoring door activisten – we waren sparringspartner voor ruiters in de media, hebben organisaties geassisteerd bij het beantwoorden van kritische vragen door de landelijke media, er zijn workshops gegeven over de publieke opinie, we zijn in gesprek gegaan met de hippische pers over hun rol in ‘social license’, we hebben een continue monitoring aanstaan voor welke topics er online veel aandacht krijgen, en we voeren periodiek onderzoeken uit naar het draagvlak voor onze sector in de maatschappij. Ik denk dat we echt een beweging in gang hebben gezet, men is nu veel bewuster van het belang van draagvlak onder al die Nederlanders die niets met paarden hebben. We hebben gezorgd voor publicaties in de landelijke media, maar dit moet nog veel vaker.”

Welzijn waarmaken
Het onderzoek naar hoe Nederland aankijkt tegen onze sector heeft veel bruikbare inzichten opgeleverd. “We hebben destijds een onderzoek gedaan naar de publieke opinie in de maatschappij, en een van de belangrijkste conclusies was dat onbekend onbemind maakt. Hoe minder kennis over en betrokkenheid bij ‘paarden’ an sich, hoe kritischer men kijkt naar onze omgang met paarden. Het is dus ongelooflijk belangrijk voor het draagvlak van onze sector dat we de maatschappij vertellen wat we doen en waarom we het zo doen. Ook hebben we gezien dat in een periode van drie jaar tijd het draagvlak voor onze sector is afgenomen. Met name waar het welzijn van paarden in het gedrang komt. En daar ligt gelijk een enorm belangrijke taak voor onze sector: we moeten niet alleen zeggen dat welzijn op één staat maar dat ook waarmaken. Ik ben er van overtuigd dat de absolute meerderheid van de mensen die met paarden werken een enorme passie heeft voor die dieren en er optimaal voor zorgt. Er gaat gelukkig heel veel goed, maar we moeten ook niet wegkijken voor misstanden. Dat wat echt fout gaat moeten we afkeuren, en we moeten continu blijven kijken naar verbeterpunten. Daarin hebben officials een belangrijke rol – denk aan organisatoren, juryleden, stewards maar ook de ruiters zelf – maar ook alle andere mensen die ‘iets’ met paarden doen. Spreek elkaar aan als je iets ziet gebeuren waarvan je vindt dat het niet door de beugel kan. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel essentieel als we welzijn op één hebben staan.”

Verheul vervolgt: “Dat gezegd hebbende moeten we ons ook niet uit het veld laten slaan door tegenstanders en actievoerders: de omgang met paarden is iets fantastisch dat we moeten koesteren. De fanatieke tegenstanders gaan we echt niet overtuigen, maar er is een hele grote groep mensen in onze maatschappij die nu nog neutraal tegen de paardensport en -houderij aankijkt, maar die ook gevoelig zijn voor de negatieve campagnes van die tegenstanders. Het is daarom belangrijk dat wij als sector in actie komen en laten zien wat paarden doen met mensen en wat wij doen voor onze paarden. Daar zetten wij met deze campagne op in, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen. Tenslotte hopen we allemaal nog heel lang te genieten van onze sport of hobby.”

Deel je verhaal
De campagne is opgezet door de werkgroep Publieke Opinie van de Sectorraad Paarden, in samenwerking met marketeers met affiniteit in de hippische sector. De campagne nodigt iedereen uit om zijn of haar relatie met paarden toe te lichten in een mooi verhaal en dit te delen met #ditdoenpaarden. “Ik hoop dat iedereen massaal de handschoen oppakt en op socials laat zien wat paarden met hen doen en wat zij voor hun paarden doen. Dat is het deel van de campagne dat gericht is op de paardensector zelf. Er is zoveel negativiteit op social media. Hoe mooi is het als we allemaal de mooie, ontroerende verhalen gaan delen over onze paarden? Naast Jumping Amsterdam omarmt ook The Dutch Masters deze campagne, maar het draait zeker niet alleen om sport. We hopen dat iedereen die iets met paarden heeft, van Harrie Smolders tot aan het ponymeisje dat iedere zaterdag staat te trappelen om naar de manege te gaan, van fokkers tot aan liefhebbers van grondwerk, allemaal laten zien wat de band is die zij voelen met paarden en pony’s.”

Landelijk bereik
Tijdens Jumping Amsterdam is onder meer de doelstelling gelanceerd om een landelijke TV-campagne te ontwikkelen. Maar dat is slechts een klein onderdeel van de totale campagne, aldus Verheul. “Naast de campagne gericht op de sector zelf, willen we de Nederlandse maatschappij meenemen wat de omgang met paarden voor een verrijking geeft aan je leven. Er zijn zóveel mooie verhalen te vertellen…denk aan paarden die worden ingezet bij therapiesessies. Paarden hebben de magische gave om mensen die psychisch zijn vastgelopen zich weer open te laten stellen voor behandelingen. Parijs komt er aan en men kent topsporters van de paar minuten dat ze tijdens een kampioenschap in beeld zijn, maar wat is het verhaal achter man en paard, hoe ziet de verzorging eruit van deze paarden, wat betekenen deze paarden voor hun ruiters, eigenaren en grooms? Maar het kan ook het verhaal zijn van iemand die we kennen van een succesvolle carrière buiten de paarden, en die vertelt hoe ze helemaal tot rust komt als ze met haar paard de natuur in gaat. Of het kind dat lichamelijk beperkt is maar op de rug van het therapiepaard een enorme vrijheid ervaart. Het gaat er om het magische verhaal van de omgang tussen mensen en paarden te vertellen. De komende tijd willen we deze verhalen uitzetten in de landelijke media. Maar we hebben nog veel meer plannen, die qua uitvoering deels wel afhankelijk zijn van de beschikbare budgetten. Een landelijke TV-commercial hopen we zeker te realiseren, maar dan heeft het Hippisch Sectorfonds, dat de campagne financiert, meer financiële steun nodig. Wij zijn enorm gemotiveerd om van de campagne – zowel binnen als buiten de sector – een groot succes te maken. Ik hoop dat iedere paardenliefhebber ons helpt om dit plan te doen slagen. Dat kan financieel door bij te dragen aan het Hippisch Sectorfonds, of door zelf actief mee te doen met de campagne #ditdoenpaarden.”

Verheul heeft alle vertrouwen in een positieve uitkomst. “Ik heb de afgelopen jaren veel mensen gesproken die zeiden ‘wanneer komt de sector nu eens in actie’. Wij gaan vol enthousiasme aan de slag, en ik ga er van uit dat er een heleboel mensen mét ons in actie komen. Tenslotte maakt het niet uit of je ruiter bent, fokker, liefhebber, ondernemer of eigenaar, we hebben één gezamenlijk belang: zorgen dat we in de toekomst ook kunnen blijven genieten van de paarden in ons leven.”

Het Hippisch Sectorfonds zet zich in ten behoeve van publieke opinie door middel van deze campagne, maar werft ook fondsen voor het financieren van onderzoek op het gebied van paardenwelzijn en het ondersteunen van de gesprekken met politiek en overheid. Wilt u ook meedoen? Stort dan uw bijdrage in het Hippisch Sectorfonds. Wilt u meer informatie of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Neem contact met ons op via [email protected].