De Rabobank Foundation gaat de hippische para sporters de komende vijf jaar ondersteunen. Vrijdagmiddag ondertekenden op Jumping Amsterdam de heren Pierre van Hedel, directeur van de Rabobank Foundation, en Theo Ploegmakers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, een contract waarbij de Rabobank Foundation de hippische disciplines, para dressuur en para mennen financieel gaat ondersteunen met een bedrag van 250.000,– euro.

“De Rabobank Foundation steunt landelijke initiatieven die de positie van mensen in een achterstandssituatie verbetert. Daarbij gaat het om het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van leven”, aldus de heer Van Hedel. “De Rabobank Foundation steunt sinds jaren de gehandicaptensport. Sport is voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap erg belangrijk. Door sport en recreatie kunnen zij hun conditie en motorische vaardigheden verbeteren, hun sociale netwerk en zelfvertrouwen vergroten en beter deelnemen aan de maatschappij. De Rabobank Foundation ondersteunt ook de Talentenplannen voor rolstoel-hockey en aangepast wielrennen en sluit hiermee aan bij het sportsponsorbeleid van de Rabobank.” Daarnaast ondersteunt de foundation ook projecten als special olympics en s ©ool on wheels. Dit alles maakt Rabobank een grote 1% fair share partner.

De KNHS kent twee disciplines, dressuur en mennen waarin de aangepaste sporters in actie komen. De discipline para dressuur is een Olympische discipline, die wordt verreden op de Paralympics en dit is ook een volwaardig onderdeel van de World Equestrian Games. In het mennen worden FEI Wereldkampioenschappen gehouden, waaraan menners met een enkelspan of tweespan kunnen deelnemen. De afgelopen jaren zijn er grote successen geboekt met medailles op het WK mennen in Breda en de World Equestrian Games in Kentucky. Daarnaast haalden de Nederlandse para dressuurruiters al de nominatie binnen voor de Paralympische Spelen in Londen.
Tijdens de ondertekening benadrukte de heer Ploegmakers het belang van deze nieuwe overeenkomst: “We zijn er trots op dat de KNHS er in is geslaagd om in redelijk korte tijd de beoefenaren van het aangepast sporten een volwaardige plaats te bieden binnen de organisatie. We zijn blij met de omarming van deze groep zeer gemotiveerde sporters door de Rabobank Foundation. Daardoor zijn wij nog beter in staat om een sterk technisch kader te formeren. We gaan hard aan het werk om het aangepast sporten te integreren in het succesvolle Rabo Talentenplan. Wij als KNHS zijn er van overtuigd dat deze aanpak, een magneetfunctie heeft op minder valide sporters. Daardoor kunnen de aangepaste hippische sporten zich breed ontwikkelen”.

De Rabobank Foundation stelt zich ten doel om – zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden – groepen mensen in achterstandssituaties te ondersteunen bij het waarmaken van hun (financiële) ambities. Het fonds van de Rabobank Foundation wordt gevoed door de lokale Rabobanken en alle overige onderdelen van de Rabobank Groep.

Bron: KNHS