• DIERENWELZIJN

Samen sterk voor onze paardensector!

,
Draag je steentje bij via het Hippisch Sectorfonds. Behoort de paardensport over 10 jaar tot het verleden? Rijden we dan überhaupt nog paard? Wordt ook het houden van paarden op termijn ter discussie gesteld? Deze actuele vraagstukken waren…