Jumping Amsterdam is een samenwerking aangegaan met Sportfonds ParaPaard. ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met het aanbieden van aangepaste paarden-sportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan haar ambitie om  aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap.

Jumping Amsterdam draagt ParaPaard een warm hart toe en ondersteunt hun doelstellingen. Zo stelt Jumping Amsterdam o.a.  vrijkaarten ter beschikking voor vrijwilligers die actief zijn op de maneges die paardrijlessen voor ruiters met een beperking verzorgen.

Voor meer informatie over Sportfonds Parapaard   ga naar http://www.fondsgehandicaptensport.nl/parapaard   of naar de Facebook-pagina https://www.facebook.com/parapaard?fref=ts.